Cennik

I. Tłumaczenia poświadczone, wykonywane na żądanie organów władzy państwowej

   Tłumaczenia, wykonywane na żądanie organów władzy państwowej rozliczane są wg stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, obowiązujące od dnia 31 października 2019 roku.

   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z dnia 26 stycznia 2005 roku z późn. zm.).

   Tłumaczenie pisemne ustawowo zawiera 1125 znaków (wg statystyki Microsoft Word) na jednej stronie obliczeniowej (obejmującej wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi). Stronę rozpoczętą liczy się jako całą.

   Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne jest pobierane za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza.

II. Tłumaczenia poświadczone oraz zwykłe, wykonywane na zlecenie osób fizycznych i prawnych

   Tłumaczenie pisemne zawiera 1800 znaków (wg statystyki Microsoft Word) na jednej stronie obliczeniowej (obejmującej wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi). Stronę rozpoczętą liczy się jako całą.

   Orientacyjna stawka podstawowa za jedna stronę obliczeniową tłumaczenia wynosi 55 zł netto.

   Tłumaczenie dokumentów i tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną, sporządzonych pismem ręcznym, trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albą złą jakość kopii, sporządzonej sposobem technicznym,  zwiększa cenę o 50%.

   Tłumaczenie dokumentów i tekstów w trybie ekspresowym – w dniu zlecenia lub przekraczających 5 stron na jeden dzień tłumaczenia – zwiększa cenę o 100%.

   Orientacyjna stawka za tłumaczenia ustne nie przekraczające 2 godzin obecności tłumacza wynosi 150 zł netto za pierwszą godzinę i 100 zł netto za każdą kolejną godzinę.

   Pozostałe tłumaczenia ustne (w tym konferencyjne) wyceniane są w oparciu o cenę za blok tłumaczeniowy (4 godz.), która aktualnie wynosi od 600 do 800 zł netto.

III. Koszt dodatkowego egzemplarza tłumaczenia poświadczonego dla osób fizycznych i prawnych wynosi 10% uzgodnionej ceny (min. 20 zł).

IV. Dojazd na terenie miasta Białegostoku jest wliczony w cenę usługi (dotyczy tłumaczeń ustnych). W przeciwnym przypadku do ceny tłumaczenia ustnego należy dodać koszt dojazdu – 0,8358 zł netto za kilometr – oraz ewentualnego noclegu (wg cen rzeczywistych w miejscu zakwaterowania).

V. Średni czas realizacji zleceń nie przekraczających 5 stron wynosi 3 dni robocze. Przy większych zleceniach termin realizacji ustala się indywidualnie. Dzień, w którym zamówienie zostało złożone, nie jest zaliczany do terminu realizacji.

VI. Przy stałej współpracy stosujemy zniżki specjalne.

VII. Za świadczone usługi wystawiamy fakturę VAT lub paragon.

VIII. Formy płatności:

  • gotówkowa;
  • przelewowa, na telefon (płatność BLIK);
  • przelewowa, na konto bankowe.

   Proces tłumaczenia jest procesem złożonym i nie sprowadza się jedynie do przełożenia tekstu lub mowy z języka źródłowego na język docelowy. Dla tego też powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma za zadanie jedynie ułatwić Państwu zrozumienie sposobu wyceny potencjalnych zleceń. Dbając o jakość realizowanych przez nas przekładów, do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, w swojej wycenie opieramy się nie tylko na ilości znaków lub godzin, lecz bierzemy pod uwagę poziom trudności, skalę zadania, wymiar czasu pracy, analizujemy poziom wiedzy niezbędnej do jego realizacji oraz oczekiwany przez klienta wynik końcowy.

W celu poznania dokładnej ceny i terminów realizacji zlecenia zachęcamy do kontaktu:

  • biuro@tlumaczeniadialog.pl;
  • +48 502 432 900 (+WhatsApp, +Viber).

Potrzebujesz dobrego i sprawdzone tłumacza języka rosyjskiego?
Skontaktuj się z nami!