Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone

   Wykonujemy tak ustne, jak i pisemne tłumaczenia poświadczone. Zakres naszych usług obejmuje wszelkie czynności, wymagające obecności tłumacza przysięgłego: u notariusza, w urzędzie, sądzie, prokuraturze, policji, straży granicznej; oraz dokumenty, które po przetłumaczeniu wymagają uwierzytelnienia na mocy prawa: akty urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego, dokumenty rejestracyjne firm i prywatnych przedsiębiorców, umowy, dokumenty rejestracyjne środków transportu, prawa jazdy, pełnomocnictwa i upoważnienia, świadectwa o zdobytym wykształceniu lub kwalifikacjach, i inne.

Potrzebujesz dobrego i sprawdzone tłumacza języka rosyjskiego?
Skontaktuj się z nami!